در این روش تبلیغات از طریق تلگرام در  ۵۰۰ سوپرگروه تلگرام عضو میشید با شمارتون با شمارتون اد میشین نه لینک ( شماره میدی یه دفعه عضو گروههای تلگرامی میشی و هیچ کاری نمیکنی) با سوپر گروه